Mediacje

Piotr L. Szmidt

Co to jest MEDIACJA  ?

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

 

Dlaczego MEDIACJE a nie np. negocjacje ?

Negocjacje czy Arbitraż to rodzaj wojny – liczy się zwycięstwo. Co za tym idzie na pobitym polu zostaje przegrany. Znam zasady i potrafię to robić ale nie zawsze chodzi o to by wyłonić zwycięzcę.

Mediacja – to też negocjacje ale zarządzane przez mediatora. Wygrywają obie strony decydując same o sposobie rozwiązywania sporu i zawierają ugodę. Czasem trzeba tylko pomóc stroną zejść z kursu kolizyjnego. Usystematyzować proces osiągania ugody.

 

 

 

Dlaczego MEDIACJE a nie pozew do Sądu ?

  • Mediacja – jest sposobem na uniknięcie postępowania sądowego.
  • Mediacja – jest tańsza od postępowania sądowego.
  • Mediacja – jest szybsza od postępowania sądowego.
  • Mediacja – nie „wyłania zwycięscy”
  • Mediacja – to sposób na kompleksowe rozwiązanie problemu. Postępowanie sądowe dotyczy zwykle tylko zakresu pozwu – czyli na przykład  oddzielnie proces w sądzie rodzinnym o rozwód, pozew o opiekę nad dziećmi, pozew w sprawie podziału majątku czy postępowanie spadkowe ciągnące się w nieskończoność itd.  Zwrócenie się do sądu z gotową ugodą między stronami przyspiesza sprawy, które często kończą się na pierwszym posiedzeniu sądu – co doceni każdy, kto od kilku lat zgłasza się na wezwania sądu i stracił już nadzieję, że kiedykolwiek to się skończy.
  • Mediacja – to często ostatnia szansa by mieć wpływ na rozwiązanie własnego problemu, w postępowaniu sądowym mówią za strony ich adwokaci a wyrok wydaje sąd. Już nic nie zależy od stron.
  • Mediacja – daje szanse by strony przy odrobinie dobrej woli rozwiązały spór polubownie lub też nabrały przekonania, że tylko wieloletni spór sądowy, który pochłonie większość posiadanego majątku jest w stanie zakończyć konflikt.

 

Dlaczego MEDIACJE tylko w sprawach nieruchomości ?

Specjalizuje się w mediacjach w sprawach nieruchomości – bo mam w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Nieruchomościami zajmuję się od 1988 roku. Przez ten czas brałem udział w setkach sporów dotyczących nieruchomości – zwykle negocjacyjnych dotyczących ceny i warunków ale też często musiałem mediować pomiędzy skłóconymi małżonkami czy wspólnikami. Z wygranych spraw, w których byłem negocjatorem  byłem dumny ale to udane mediacje zawsze sprawiały mi radość.

 

Dlaczego MEDIACJE a nie można się po prostu samemu „dogadać” ?

Natura ludzka często prowadzi nas w stronę konfliktu. Jak z obu stron występuje „samiec alfa” to nie ma szans na porozumienie. Ale gdy pojawia się mediator, który potrafi wskazać rozwiązanie zaspokajające potrzeby obu stron konflikt nie musi zakończyć się tragicznie.

Konflikt między zwaśnionymi stronami to zawsze rodzaj wojny co gorsze zwykle wojny domowej. Przegranym często okazuje się osoba z większą empatią.

 

Co robisz jako MEDIATOR  ?

Jako mediator – po pierwsze pomagam stroną dostrzec czego realnie dotyczy konflikt – bo zwykle nie dotyczy tego co wydaje się stroną.

Jako mediator – jestem osobom neutralną – nie mam interesu w „zwycięstwie” którejkolwiek strony. Moje „zwycięstwo” to porozumienie osób będących w konflikcie.

Jako mediator – staram się wpłynąć na poziom agresji czy negatywnych emocji, które utrudniają realna ocenę sytuacji czy podjęcie właściwych decyzji.

Jako mediator – staram się pomóc zrozumieć co jest interesem stron.

Jako mediator – przywracam komunikację między stronami, szczególnie gdy poziom zaufania między stronami jest bliski zeru.

Jako mediator – dzięki swojej wiedzy z zakresu nieruchomości od razu informuje strony jakie rozwiązania są możliwe a jakie nie co oszczędza mnóstwo czasu. Czasem opowiadam o znanych mi rozwiązanych podobnych problemów. Bywa, że strony dochodzą do wniosku, że jedno z opisanych rozwiązań pasuje do ich sytuacji.

 

Czy MEDIACJA zawsze prowadzi do ugody  ?

Oczywiście, że nie zawsze. To jest wola stron – ale skoro strony przystały na mediację – wykazały się rozsądkiem na samym początku – to szansa na ugodę jest bardzo duża.

 

Czy można przystąpić do MEDIACJI w trakcie postępowania sądowego   ?

Oczywiście, zawsze można. Choć jeżeli nie jest to mediacja zlecona przez sąd a sprawy zaszły zbyt daleko nie zawsze zawarta ugoda będzie brana pod uwagę. Tak więc czym szybciej strony się spróbują porozumieć – tym większa szansa, że osiągnięte porozumienie zostanie uwzględnione.

 

Jak długo trwa MEDIACJA ?

Mediacja – trwa tyle ile potrzeba by pozwolić stroną na osiągnięcie porozumienia.

Zwykle składa kilku spotkań. Najpierw – posiedzenie wstępne – czyli rozmowa z każdą ze stron oddzielnie. / ok 1 godziny / Potem w miarę potrzeb posiedzenia wspólne / max 2h /. Ilość takich spotkań jest dowolna ale zwykle 3- 5 wystarcza w zupełności.