Zarządzanie najmem mieszkań i lokali

 

Usługi dla uczestników rynku nieruchomości od 1988 roku.
Kompleksowo obsługujemy wynajem indywidualnych lokali mieszkalnych, domów oraz  lokali użytkowych.
W ramach czynności zarządzania proponujemy usługę zarządzania najmem mieszkań i domów, skierowaną do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod wynajem.
Istotą proponowanej usługi jest utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym, wprowadzanie uzasadnionych udogodnień, wyszukiwanie dobrych najemców.
Zarządzanie ma na celu twórcze wynajdowanie możliwości zwiększania dochodów i zmniejszania wydatków generowanych przez nieruchomość.
Uzasadnione i prawidłowe inwestowanie w nieruchomość przynosi korzyści w postaci zwiększania jej wartości.
Wynagrodzenie za zarządzanie jest ustalane indywidualnie, zależne od potrzeb właściciela, określające zakres obowiązków zarządcy.
Nieruchomość profesjonalnie zarządzana nie tylko nie traci na wartości, ale bardzo często ją podnosi.
Środki przeznaczone na usługi zarządzania nie są więc środkami utraconymi, lecz są pieniędzmi zainwestowanymi w nieruchomość.

 • W zastępstwie właściciela przygotowujemy lokal do wynajęcia Nadzorujemy prace wykończeniowe w mieszkaniu, zapewniamy dostęp do sprawdzonych fachowców. Proponujemy możliwości doposażenia mieszkania w elementy wykończenia wnętrza (np. aneks kuchenny) podwyższając jego standard tak, aby przy minimalnym nakładzie finansowym z Państwa strony uzyskać pożądany efekt w postaci wysokiej ceny za najem lokalu.
 • Wyszukujemy i weryfikujemy najemców Najemca zostanie przez nas wstępnie sprawdzony pod względem wiarygodności (np. stałe zatrudnienie, wysokość wynagrodzenia, zawód), tak aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności.
 • Proponujemy sprawdzone wzory umów Zawrzemy w Państwa imieniu umowę najmu według sprawdzonych w praktyce wzorów, należycie zabezpieczających Państwa interes jako strony wynajmującej. Zlecenie naszej firmie obsługi najmu lokalu mieszkalnego umożliwia ponadto zachowanie anonimowości właściciela lokalu w stosunku do najemcy lokalu.
 • Kontrolujemy dokonywanie wpłat czynszowych i eksploatacyjnych Nadzorujemy terminowość dokonywania przez najemcę wpłat czynszu najmu dla właściciela lokalu i wszelkich innych opłat za korzystanie z przedmiotu najmu. Z końcem każdego miesiąca na życzenie właściciela wystawiamy oficjalną informację o wysokości wpływów z najmu.
 • Rozliczamy najemcę po wygaśnięciu umowy Po zakończeniu okresu najmu rozliczamy najemcę w zakresie korzystania z wody, prądu itd. Kontroli podlega również stan techniczny lokalu i jego elementów składowych.
 • Kolejnym krokiem z naszej strony jest wyszukanie na zasadach zawartych w łączącej nas umowie następnego najemcy.

Chcesz byśmy się z Tobą skontaktowali ?

 


.

 

 

Aktualnie poszukujemy najemców na poniższe lokale, które są dostępne do wynajmu bądź mają określony termin dostępności.

P121 _Gdynia Grabówek

Czynsz : 1600

Nowość - dostępne wkrótce

Rating:
Zapytaj o dostępność oferty
X

Contact Seller

  • Mieszkanie
  • 3 pokojowe
  • Dostępność
  • Wolne

P121 _Gdynia Grabówek

Czynsz : 1600

Nowość - dostępne wkrótce

Rating:
Zapytaj o dostępność oferty
X

Contact Seller

  • Mieszkanie
  • 3 pokojowe
  • Dostępność
  • Wolne